haarlem parkeer referendum

WOENSDAG 6 MAART 

Informatie over het Haarlemse Referendum over Betaald Parkeren

Op deze website bieden we uitgebreide informatie over het referendum in Haarlem m.b.t. de plannen (uitgewerkt in de Nota Gereguleerd Parkeren; op deze pagina benoemd als Nota) van de gemeente (coalitie) voor de invoering van betaald parkeren voor alle bewoners (met auto) in Haarlem. U vindt hier een overzicht van de kwestie, uitleg over de inhoud en achtergrond van het referendum (op 6 maart 2024!) en antwoorden op veel gestelde vragen. Ons doel is om de inwoners van Haarlem zo volledig én eerlijk mogelijk te informeren over dit belangrijke onderwerp! 

Daarnaast is het essentieel om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen. Voor actuele updates, aankondigingen van bijeenkomsten en informatie over geplande acties verwijzen wij u graag door naar onze Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren (zie button). Deze groep dient als een dynamisch platform waar meningen uitgewisseld worden, discussies gevoerd en de laatste nieuwtjes gedeeld. 

Wij moedigen elke inwoner van Haarlem aan om zijn/haar stem uit te brengen op basis van eerlijke en volledig informatie. Uw stem is cruciaal in het bepalen van de toekomst van betaald parkeren voor inwoners in van Haarlem. We hebben een minimale opkomst van 30% (van alle stemgerechtigde Haarlemmers) nodig, dus roepen we ook u daarom op om deel te nemen aan dit referendum op 6 maart en uw stem te laten horen. Want alleen bij die minimale opkomst is de uitslag een zwaarwegend advies aan de gemeente.

Image Description 1

Betaald parkeren in HEEL Haarlem

 

In Haarlem wordt vaak beweerd dat parkeerregulering (betaald parkeren) slechts in 11 wijken ingevoerd zou gaan worden. Volgens de Nota waar het referendum over gaat, betreft het eigenlijk de hele stad. Zie onderstaande* citaat uit de Nota. Door akkoord te gaan met deze Nota, krijgt de gemeente de bevoegdheid/ruimte om parkeerregulering (betaald parkeren voor inwoners) in de gehele stad toe te passen. Dit kan gebeuren in gebieden met hoge parkeerdruk (zie bericht over Parkeerdruk) of waar veel nieuwe woningen worden gebouwd. Het is belangrijk dat inwoners zich realiseren dat de Nota potentieel invloed op héél Haarlem heeft. Zie onderstaande citaat uit de Nota die dit bevestigt.

 

*"Nieuwe eindgrenzen voor parkeerregulering Haarlem laat de huidige eindgrenzen voor parkeerregulering in de stad los en maakt het mogelijk om,*"Nieuwe eindgrenzen voor parkeerregulering Haarlem laat de huidige eindgrenzen voor parkeerregulering in de stad los en maakt het mogelijk om, als sprake is van een hoge parkeerdruk of in en rond gebieden waar veel woningen worden gebouwd, parkeerregulering in de hele stad in te voeren."

Image Description 1

Canadees parkeren, met twee wielen op de stoep

 

Het is sinds de jaren '70 gebruikelijk in Haarlem en werd vaak gedoogd. Echter, de gemeente plant nu het verbod op deze parkeermethode. Dit is belangrijk omdat de parkeerdrukmetingen en het aantal te vergeven vergunningen zijn gebaseerd op legaal parkeren, exclusief Canadees parkeren. Volgens de Nota Gereguleerd Parkeren wordt het vergunningenplafond gebaseerd op legale parkeerplaatsen, inclusief (tijdelijk) gelegaliseerd Canadees parkeren.

 

Dit zou echter geleidelijk verminderen door afname van parkeerdruk en toename van reguliere parkeercapaciteit. Dit zou betekenen dat in de toekomst de mogelijkheid om in de straat of buurt te parkeren drastisch vermindert, door het verdwijnen van Canadees Parkeerplekken. In de Indische wijk bijvoorbeeld, zou dit resulteren in een tekort aan parkeerplaatsen voor meer dan 1.100 auto's, een berekening van de gemeente zelf. Het is dus van belang om hier aandacht aan te besteden en je stem te laten horen.

Image Description 1

Is er werkelijk een parkeerdruk hoger dan 85%? 

 

Centraal staat de vraag: wie bepaalt of de parkeerdruk te hoog is - de bewoners of de gemeente? De 85% parkeerdruk wil zeggen dat er van de 100 parkeerplekken, op het meetmoment 85 of meer bezet zijn. Dit is exclusief Canadees parkeren en buiten 5 meter van een hoek. Dit is een nieuw voorgestelde norm door de gemeente waar veel vragen over gesteld zijn. Bewoners zijn niet betrokken bij de totstandkoming van deze norm en de resultaten van eerder gedane draagvlakonderzoeken zijn terzijde geschoven, terwijl tot voor kort de wijkbewoners zelf besliste of zij de parkeerdruk te hoog vonden in hun wijk. 

 

De gemeente heeft in maart 2020 en 2022 onderzoeken gedaan naar de aanwezige parkeerdruk in Haarlemse wijken. Deze onderzoeken vielen beide in de Corona-periode met bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld thuiswerkadvies, wat de uitslag van de metingen in twijfelachtig maakt. Bovendien zijn de meetmomenten beperkt tot specifieke dagen, wat een vertekend beeld van de werkelijke parkeerdruk kan geven. Ook is het enige moment waarop de gemiddelde parkeerdruk hoger dan 85% is, de Dinsdagnacht en juist die Dinsdagnacht wordt aangegrepen om betaald parkeren in te voeren.

 

Verder wordt het aantal parkeerplaatsen verminderd, o.a. door het verbod op Canadees parkeren, wat de parkeerdruk kunstmatig verhoogt. Dit maakt, samen met de meetmethoden en -momenten, de parkeerdruk van 85% (Norm) over hoger twijfelachtig. De rapporten zijn beschikbaar (via bestanden op deze website) voor eigen oordeel en het delen van deze informatie is belangrijk om bewustwording over deze Nota te bevorderen.  

Image Description 1

De parkeervergunning: wat betekent dit nu echt? 

 

Vergunningenplafond: Dit is het maximaal aantal uit te geven vergunningen wat wordt bepaald door het aantal officiële parkeerplaatsen plus 15% á 20%. Canadees parkeren en parkeren binnen 5 meter van een hoek tellen hierbij niet mee als officiële parkeerplek. 

 

Vergunning Eerste Auto: Deze krijg je (bij invoering van de Nota) alleen als je geen parkeerruimte hebt op eigen grond/terrein. Bij het overschrijden van vergunningenplafond kan de vergunning ook uitgegeven worden voor een parkeergarage in je wijk of een aangrenzende wijk.

 

Tweede Auto: Tijdens de invoer van de Nota krijgen de huidige bewoners een vergunning onder de noemer ‘overgangsregeling’. Duur van de overgangsregeling (die altijd een keer eindigt) is niet bekend. Buiten de wijk parkeren kan bij deze vergunning realiteit zijn. Aanvragen na de invoer betekent een grote kans (i.v.m. bereiken vergunningenplafond) op een wachtlijst.

 

Derde, vierde… auto: Geen vergunning mogelijk. 

 

Vergunning alleen voor de wijk die op je vergunning staat: Bij bezoeken buiten je eigen wijk betekent dit dat er alsnog betaalt moet worden. 

 

Ga je verhuizen: Nieuwe bewoners krijgen waarschijnlijk geen vergunning en belanden op de wachtlijst aangezien het vergunningenplafond hoogstwaarschijnlijk al te ver overschreden is.

 

Ga je verhuizen binnen Gemeente naar een andere wijk: Je verliest je vergunning en moet opnieuw aanvragen, met reële kans op een wachtlijst, aangezien het vergunningenplafond hoogstwaarschijnlijk al te ver overschreden is.

 

Termen:


Canadees Parkere :  Parkeren met twee wielen op een stoep. 

Vergunningenplafond: Dit is een ingesteld maximum voor het aantal te verstrekken vergunningen.

Parkeerdruk:  Dit is een term die gebruikt wordt om het aantal geparkeerde auto’s te benoemen. 

Nota: Dit zijn uitgewerkte plannen van de (een) gemeente. 

Referendum:  Dit is een volksraadpleging door middel het uitbrengen van een stem. 

Officieuze parkeerplekken:  Dit is het aantal parkeerplekken inclusief plekken waar niet officieel parkeren gedoogd wordt.

Officiële parkeerplekken:  Dit zijn alle parkeerplekken waar parkeren officieel toegestaan is. (dus exclusief Canadees parkeren, parkeren binnen 5 mtr van een hoek, parkeren voor een uitrit/garage, e.d.)

Waterbedeffect: Dit betekent dat aangrenzende wijken waar niet betaald hoeft te worden om te parkeren, gebruikt worden als gratis parkeerplek voor bewoners uit wijken waar wel betaald moet worden om te parkeren.

Veel gestelde vragen:


1. Maar het was toch al besloten dat betaald parkeren niet doorging?
Nee, er is besloten (door een gerechtelijke uitspraak) dat de gemeente (coalitie) de verdere stappen naar het referendum over de betaald parkeren plannen niet meer mag tegenhouden. De gemeente moet nu eerst een referendum houden (6 maart 2024) en daarna valt, afhankelijk van de uitslag en opkomst, de beslissing.

2. Waar gaat het referendum over betaald parkeren in Haarlem over?
Het referendum gaat over de invoering van betaald parkeren in Haarlem. De gemeente plant deze invoering om de parkeerdruk in de stad te reguleren.

3. Wat is Canadees parkeren en waarom is het relevant?
Canadees parkeren, het parkeren met twee wielen op de stoep, is al lang gebruikelijk in Haarlem. De plannen omvatten een verbod op deze manier van parkeren, wat invloed heeft op de beschikbare parkeerruimte.

4. Zal het betaald parkeren in heel Haarlem worden ingevoerd?
Volgens de Nota van het referendum kunnen de nieuwe eindgrenzen voor parkeerregulering, indien goedgekeurd, leiden tot de invoering van betaald parkeren in de gehele stad. 

5. Hoe worden de vergunningen voor parkeren toegekend?
De vergunningen worden toegekend op basis van het aantal legale parkeerplaatsen. Er zijn specifieke regels voor de eerste, tweede en eventueel derde auto per adres. 

6. Wat gebeurt er als ik naar een andere wijk of stad verhuis?
Als u verhuist, vervalt uw huidige vergunning. Nieuwe bewoners of mensen die naar een andere wijk verhuizen, moeten mogelijk op een wachtlijst voor een nieuwe vergunning.

7. Zijn er beperkingen aan waar de vergunning geldig is?
Ja, de vergunning is alleen geldig in uw eigen wijk. Voor parkeren in andere wijken moet apart betaald worden. 

8. Hoe kan ik op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Voor actuele updates en informatie over bijeenkomsten kunt u onze Facebookgroep bezoeken.

9. Is het referendum bindend?
Nee, het is een adviserend referendum. Bij een opkomst van 30% over meer geldt de uitslag als een zwaarwegend advies, hetgeen negeren door de gemeente sociaal onverantwoord maakt.

10. Kan ik meehelpen met het verspreiden van flyers, posters e.d. om de opkomst te stimuleren?
Ja, dan kan via de Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren.

11. Kan ik de Nota, parkeerdrukmetingen e.d. ergens terugvinden?
Ja, deze zijn HIER terug te vinden of via de Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren.

Nog meer vragen? Neem contact met ons op!